Технопарк

Парадигма освітніх інновацій 
      Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють введення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, котра керується в житті власними знаннями і переконаннями. Загалом, це більше потрібно суспільству, ніж освіті чи конкретній людині, бо без всебічно розвиненої особистості неможливо ні розбудувати основи демократії, ні досягти параметрів економічно розвинених країн.
З цією метою щорічно проводиться міський конкурс "Парадигма освітніх інновацій", під час якого педагогами школи було презентовано освітні інноваційні технологій, методики навчання та виховання.  

Наказ     Про організацію та проведення

VІІІ міського конкурсу педпрацівників

«Парадигма освітніх інновацій – 2021»


Побажання:
1. Не втрачайте здатності зацікавити учнів і передбачати результати своєї взаємодії з ними.
2. Не втрачайте людяності, альтруїстичної спрямованості.
3. Не втрачайте креативності, здатності до творчості.
4. Постійно вдосконалюйте свою педагогічну майстерність.
5. Завжди прагніть оригінальності і вдосконалості в роботі.
6. Вмійте бачити й відчувати кожного учня, давати можливість дитині показати свої результати. 
7. Орієнтуйте свою роботу на майстерності, знаннях, інтуїції.
8. Прагніть вдосконалення щомиті.
9. Перетворюйте процес навчання на радість.
10. Отримуйте професійне задоволення від праці.
11. Упевненим кроком йдіть до своєї мети.
12. Помічайте в собі найкраще!
13. Приносьте людям радість і це зробить вас щасливим!
14. Не приховуйте своїх здібностей і можливостей. Даруйте їх!
Бажаємо Вам творчого злету!

Переможці конкурсу

Парадигма освітніх інновацій - 2013
Губар Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель географії та біології
Бенч Ольга Володимирівна, вчитель біології

Назва напрямку: Проект учителя –предметника

Тема: Екологічний проект "Первоцвіти - безцінний дар природи"

Анотація: У досвіді представлена система роботи з учнівською молодю, яка спрямована на привернення уваги підростаючого покоління до проблеми охорони ранньоквітучих рослин України, що занесені до Червоної книги.
Запропоновано методи стимулювання інтересу дітей до навчання через організацію їх самостійної діяльності, постановки перед ними цілей і проблем, розв’язання яких допоможе набути нові знання і вміння, сприятиме розвитку пізнавальної активності, самостійності, побудові індивідуальних освітніх маршрутів, творчості.

Козак Ольга Богданівна, вчитель української мови і літератури
Назва напрямку:
Тема
Анотація:

Ільчук Людмила Михайлівна, вчитель математики
Назва напрямку:
Тема
Анотація:
Парадигма освітніх інновацій - 2015
Губар Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР
Назва напрямку: Методична робота з педагогічними кадрами 
Анотація: У досвіді представлена система методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, роботу в сучасних умовах. 
Розкривається сутність та значення нестандартних форм методичної роботи з педагогічними кадрами; спрямовується робота заступників директорів з НВР на вдосконалення та підвищення ефективності внутрішкільного контролю, розвиток практичних навичок та вмінь, формування творчої активності, розвиток ініціативи та загально педагогічних здібностей, становлення педагогічної майстерності й узагальнення педагогічного досвіду вчителів.

Боднарчук Галина Вікторівна, заступник директора з НВР
Назва напрямку: Робота з обдарованими дітьми
Анотація: У досвіді висвітлені основні питання змісту й організації роботи з обдарованими учнями в сучасному навчальному закладі.
Запропоновано рекомендації щодо створення у ЗНЗ цілісної системи пошуку, відбору та розвитку обдарованих учнів.
Узагальнено досвід навчання та виховання обдарованих дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Русанюк Владислав Михайлович, учитель фізичної культури
Назва напрямку: Проект учителя –предметника
Анотація: В даній темі розкривається значення уроків та спортивних свят, які сприяють підвищенню інтересу учнів до занять фізичною культурою. Наголошується на збереженні та зміцненні здоров`я учнів, що є одним із головних завдань соціальної програми нашої держави. Вказується на необхідності сформувати у школярів стійку мотивацію до здорового способу життя.
Парадигма освітніх інновацій - 2016
Кузь Віта Миколаївна, вчитель географії 
Назва напрямку: Презентація освітніх інноваційних технологій, методик навчання та виховання
Тема « Інноваційні виховні технології у роботі класного керівника (соціалізаційні виклики і педагогічний контекст)
Анотація: Основна ідея досвіду полягає в необхідності становлення нового типу вчителя, основним зав­данням якого, крім збереження здоров'я учнів і забезпечення безпеки життєдіяльності, є введен­ня дітей у світ прекрасного, доброго, залучення до цінностей національної та світової культури, виховання основ духовної культури, що зумовлює новий підхід до підвищення професійної майстер­ності учителя. 
В роботі розкривається суть гуманістичного або пошукового підходу, в основу якого покладене завдання сприйняття виховного процесу як вільного зростання і розвитку особистості. На думку автора основним завданням класного керівника, вихователя є сприяння активізації пізнавальної активності учнів, створення умов для їх самовиховання, виховання активної позиції, діалогічного спілкування, дотримання права вибору, а не пасивне підкорення вимогам педагога.

Ягнюк Тетяна Петрівна, вчитель англійської мови
Тема «Доцільність використання навчальних мультфільмів та інтернет-ресурсів на уроках англійської мови у початкових класах»
Анотація: В роботі висвітлюється питання важливості застосування нових інформаційних технологій, форм і методів викладання, нового підходу до процесу навчання англійської мови в початковій школі.
Окреслюється використання навчальних мультфільмів та інтернет-ресурсів з метою стимулювання вивчення матеріалу та підвищення ефективності уроків.Немає коментарів:

Дописати коментар