Самоаналіз методичної роботи

Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами

Кадрова політика загальноосвітнього закладу будується з урахуванням розвитку соціально-економічних відносин, рівня  духовного відродження нації та реформування освіти в Україні. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя, модернізації основних компонентів освітнього процесу, структури і терміну навчання. Сьогодення потребує ретельного підбору кадрів, модернізації навчально-виховного процесу, основних його компонентів, структури і термінів навчання. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя, спонукають до творчості,повсякденного поповнення і  вдосконалення знань.
Загальноосвітній заклад на 100 % укомплектований  педагогічними кадрами  відповідно до рівня  кваліфікаційної категорії та стажу роботи. Вакансій немає.  Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників умотивовано й раціонально. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність. Забезпеченість навчального закладу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.
У Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов працює 83 педагогічних працівника, 82– на постійній основі.
         У навчальному закладі розроблено перспективну потребу кадрового забезпечення. Адміністрація постійно інформує колектив про перспективи розвитку закладу, вакансії, кваліфікаційні вимоги до працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників           
    Якісний склад педагогічних працівників:
   У  2016/2017 навчальному році  в Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних налічується  83  педагогічних працівники,  які мають:
вищу педагогічну освіту – 77 (93%)
                   неповну вищу освіту – 2 (2%)
·        1 практичний психолог із вищою освітою;
·        1 соціальний педагог  із вищою освітою;
·        1 педагог-організатор із вищою освітою;
·        1 завідуючий бібліотекою із неповною вищою освітою.
Відсоток   педагогічних працівників із вищою освітою становить 96%.

Якісний склад учителів за віком

Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
 До 30 років
17
16
16
15
31-40 років
29
27
26
23
41-50 років
18
23
25
29
51-55 років
7
6
7
7
Понад 55 років
9
10
9
9
Всього
80
82
83
83
Якісний склад учителів за педагогічним стажем

Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
 До 3 років
5
8
5
4
 3-10 років
22
19
20
22
10-20 років
31
28
24
29
Понад 20 років
22
27
31
28
Всього
80
82
83
83

Якісний склад учителів за кваліфікаційним рівнем
Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Вища категорія
45
45
45
43
І категорія
9
8
8
7
ІІ категорія
8
10
6
7
Спеціаліст
18
19
24
26
Всього
80
82
83
83

Якісний склад учителів за педагогічними званнями
Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Вчитель-методист
12
13
18
21
Старший  вчитель
23
22
19
16
Вихователь-методист
1
1
1
1
Практичний психолог-методист


1
1

Відомості про вчителів – пенсіонерів
Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всього
9
10
9
9

  Відомості про молодих спеціалістів
Кількість
педпрацівників
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всього
5
8
5
4

Освітній рівень педагогічних працівників
Навчальний
рік
Всього
педагогічних
працівників

Повну вищу педагогічну
освіту

  %
Неповну вищу
освіту

%

Навчаються
заочно

%
2013-2014
80
78
98
2
22014-2015
82
80
98
2
22015-2016
83
80
96
3
4
1
1

2016-2017
83
80
96
3
4
2
Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Адміністрація школи проводить роботу щодо підвищення професійної компетентності вчителів та підвищення їх кваліфікаційного рівня. У закладі діє система методичної роботи спрямована на підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, атестаційна робота, курсова підготовка.
Організація атестації педагогічних пра­цівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), «Про загальну середню освіту» та «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 06.10.2010р. № 930 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2012р. за № 14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 16.08.2013р. за № 1417/23949) та  відповідно до  перспек­тивного  плану атестації, який щороку корегується.  Процесом атестації ке­рує атестаційна комісія.
Плани атестації за останні п’ять років виконуються у повному обсязі. Своєчасно складаються характеристики педагогічних працівників, оформляються атестаційні листи,  які видаються кожному під підпис. Перспективний план атестації педагогічних працівників розроблений до 2020 року. Засідання атестаційної комісії проводяться згідно з графіком, своєчасно оформлюються протоколи засідань. У плані роботи навчального закладу відображено алгоритм проведення атестації педагогічних працівників, план роботи атестаційної комісії на поточний рік.
Педагогічні працівники  школи проходять атестацію   своєчасно,  згідно з перспективним  та річним планом.

Результати атестації педагогічних працівників
Навчальний рік
Всього працюючих

Атестовано

Присвоєння і відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії

Присвоєно педагогічні звання
Кількість
у %
Спеціаліст вищої  категорії
Спеціаліст 
І категорії
Спеціаліст
ІІ категорії
Спеціаліст
/в т.ч. сер.сп.ос./

Старший вчитель
Вчитель -
методист
Практичний  психолог-методист
Вихователь-методист
відпов.
присв.
відпов.
присв.
відпов.
присв.
відпов.
присв.
відпов.
присв.
відпов.
присв.
2013-2014
80
14
18
8
-
1
3
-
2
-
-
2
3
1
1

-
2014-2015
82
12
15
10
1
-
1
-
-
-
-
-
2
2
6
1
-
2015-2016
83
10
12
1
7
-
1
-
1
-
-
1
2
1
3
-
-

Атестація педагогічних працівників значно впливає на  зростання їх кваліфікаційного рівня та педагогічної майстерності,  активізує  творчу активність та сприяє інноваційній діяльності педагогів.

Організація підвищення кваліфікації  педагогічних працівників
          
Відповідно до п.1.7. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України умовою атестації є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мета проходження курсової підготовки – це підвищення рівня кваліфікації, рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів - одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. Проходження курсової підготовки педагогічних працівників здійснюється згідно з перспективним та річним планом проходження курсів. Вчителі школи своєчасно проходять курсову підготовку.
                  За період  2013 – 2016 рр. курси підвищення кваліфікації  при ТОКІППО пройшли 53 учителя, 1 – закінчив ВНЗ (друга вища освіта), 2 – поєднують свою роботу з навчанням у ВНЗ за педагогічними спеціальностями. 
Рік
За планом
2012
25
2013
20
2014
11
2015
9
2016
13
Всього
78

        
  
Відсоток педагогічних працівників, які вчасно пройшли курсову підготовку становить – 100%.

Планування роботи навчального закладу

-  Річний план роботи ТСШ №7 затверджується на засіданні ради школи, погоджується на засіданні педагогічної ради та начальником управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Планування здійснюється з урахуванням результатів навчально-виховного процесу, аналізу підсумків методичної та виховної роботи за попередній навчальний рік. У вступній частині визначені методичні проблеми, над якими працює педагогічний колектив, проаналізовано стан навчальної, методичної, виховної роботи, стан фінансово-господарської діяльності закладу. До плану включено план роботи психологічної служби, соціальної служби та план роботи шкільної бібліотеки. Контроль за виконанням річного плану роботи здійснює директор школи. На час проведення атестації навчального закладу.
-  Діяльність педагогічної ради:
Педагогічна рада ТСШ №7 - це постійно діючий дорадчий колегіальний орган, діяльність якого визначена Статутом навчального закладу.
Головним завданням педагогічної ради є об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення якості освіти, ефективності навчально-виховної роботи та його результативності, впровадження в практику діяльності досягнень педагогічної науки і сучасних інноваційних технологій
 Функції педагогічної ради:  планово-прогностична, інформаційно-аналітична, діагностична, комунікаційні,методична.
Головою педради є директор школи. До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники закладу. Тематика педагогічних рад розробляється колегіально і записується до річного плану роботи. Засідання проводяться не менше 4 разів на рік. У підготовці і проведенні педагогічної ради бере участь увесь колектив. Згідно з наказом по школі визначається творча група, розробляється план проведення засідання, підбирається матеріал, відповідна література, обговорюються методи та форми проведення.  Для проведення засідання використовуються різноманітні методики ,переважно застосовуються інтерактивні (круглий стіл, мозковий штурм, джиг-соу та ділові ігри), інформаційні технології та групові форми роботи. Порядок денний визначається попередньо і оголошується за декілька тижнів до проведення педагогічної ради. На засіданнях обговорюються актуальні питання навчально-виховної діяльності
школи.  Педагогічні ради дають можливість згуртувати колектив для обговорення і розв`язання певних проблем життя школи на шляху до реалізації нового змісту освіти, розкривають творчі можливості кожного вчителя, створюють умови для професійного розвитку. Підготовка, проведення засідання й робота з реалізації рішень педагогічної ради вимагають від керівника і учителів великих зусиль, але кожне рішення - це сходинка до вдосконалення роботи діяльності навчального закладу. Прийняті рішення фіксуються у протоколі. Адміністрацією школи здійснюється контроль за виконанням рішень педагогічної ради, ведеться картки контролю, але не всі прийняті рішення знаходять в них відображення. Рішення педагогічної ради, в основному, конкретні та реалістичні.
На виконання рішень педагогічної ради директор видає накази і контролює виконання рішень педагогічної ради.
 Організація методичної роботи
Організація методичної роботи та її результативність
Методичну роботу Тернопільської спеціалізованої школи №7 слід розглядати як систему підвищення теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, його професійної майстерності. Завданням методичної роботи є надання дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їх фахової майстерності,  підвищенні якості та результативності навчально-виховного процесу.
Основні задачі методичної роботи:
·        підвищення професійної компетентності вчителів;
·        використання системи неперервної освіти з метою підвищення мобільності педагогів;
·        розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу ;
·        підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу;
·        впровадження в практику роботи інноваційних методів навчання:
ü методики розвитку критичного мислення;
ü методу проектів;
ü інформаційних комп’ютерних технологій;
ü методики особистісно-орієнтованої педагогіки
         Методична проблема та задачі вирішуються через:
ü активну участь учителів у методичній роботі школи;
ü удосконалення системи самоосвіти вчителів;
ü здійснення моніторингу навчальної діяльності як умови підвищення якості навчально-виховного процесу;
ü широке залучення вчителів та учнів до науково-дослідницької роботи..
Основу методичної роботи складає діяльність шкільних методичних об`єднань.
Координує роботу методичну роботу  методична рада, до складу якої входять адміністрація, керівники методичних об`єднань, найдосвідченіші вчителі.
Педагогічний колектив закладу працює над проблемою «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».
 На реалізацію науково-методичної проблеми були спрямовані заходи:
·                    педагогічна рада  «Метод проектів – основа для самореалізації особистості ХХІ ст. » (листопад 2013р.)
·                    педагогічна рада  «Про результативність системи методичної роботи в школі та перспективи її розвитку» ( березень 2014р.)
·        педагогічна рада  «Захист портфоліо педагога як альтернативної форми оцінювання його професіоналізму та результативності роботи під час експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії» ( листопад 2014р.)
·                   Педагогічна рада-конференція «Вдосконалення професійної компетентності вчителя у відповідності з стандартами освіти, шляхом впровадження нових педагогічних технологій». (січень 2015р.)
·                   педагогічна рада  «Про науково-методичне забезпечення школи, етапи вирішення нової науково-методичної проблеми» ( березень 2015р.)
·        педагогічна рада  «Творче використання ідей, традиція народної педагогіки в роботі сучасної школи» (листопад 2015)
·        педагогічна рада  «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня» (січень 2016)
·        педагогічна рада  «Основні напрямки формування рис конкурентно-спроможної особистості через навчання та виховання» (березень 2016)
·        педагогічна рада «Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентноспроможної особистості» (листопад 2016)   
·        засідання постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Підвищення професійної компетентності педагогів – запорука підвищення якості навчально-виховного процесу» (керівники Губар Т.В., Кравчук Т.П.))
·        засідання творчої групи .
·        школа професійного спілкування (керівник Чекалюк Л.І.).
·        засідання постійно діючого психолого-педагогічний консиліуму (керівники Губар Т.В., Чекалюк Л.І.) з проблем педагогіки та психології виховання.
·        робота клубу «Творчий портрет вчителя» (керівник Губар Т.В.).
·        «Майстер клас» (керівник Кульчицька Т.В.).
У 2016/2017 навчальному році у школі працює 9 методичних об’єднань:
                                        вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури з теми „ Інноваційні технології освіти і педагогічна майстерність учителя як складові формування особистості учня з метою підготовки його життя в сучасних умовах ” (керівник Михайлів П.Я.);
                                        вчителів іноземних мов з теми „ Запровадження інноваційних технологій навчання на уроках іноземної мови з метою стимулювання креативності учнів” (керівник Проць Г.М.);
                                        вчителів математики, інформатики, фізики з теми „Підвищення мотивації учнів при вивченні математики, інформатики та фізики шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій ” (керівник Ільчук Л.М.);
                                        вчителів історії і правознавства з теми „Формування громадсько активної та компетентісно зорієнтованої особистості учня на уроках історії та правознавства з метою самореалізації в сучасних умовах шляхом використання інноваційних технологій освіти ” (керівник Кульчицька Т.В.);
                                        вчителів  географії, біології, хімії з теми „Впровадження інтерактивних технологій на уроках предметів природничого циклу як запорука формування особистості учня для підготовки його до життя в сучасних умовах ” (керівник Бенч О.В.);
                                        вчителів фізичної культури з теми „Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя фізичного виховання до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах” (керівник Вінніков В.В.);
                                        вчителів початкових класів з теми „Удосконалення професійних компетентностей вчителів початкових класів для формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах ” (керівник Гук І.М. );
                                        вчителів трудового навчання з теми „ Формування конкурентно-спроможної особистості через навчання і виховання на уроках трудового навчання”  (керівник Бомок А.Я.);
                                        класних керівників з теми „ Виховання високоморальної, соціально-активної особистості, яка наділена громадською відповідальністю, духовними цінностями та патріотичними почуттями шляхом впровадження новітніх технологій”  (керівник Кузь В.М.).
Вчителі музики, мистецтва, християнської етики, шкільний психолог, соціальний педагог, бібліотекар працюють в міських методичних об’єднаннях (комісіях).
На засіданнях обговорювалися питання організації роботи над методичними темами вчителів, науково-методичного забезпечення навчання учнів, формування та моніторингового дослідження компетенцій учнів з базових навчальних дисциплін в умовах модернізації навчально-виховного процесу, обговорення Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Засідання шкільних методичних об’єднань проводились у різних формах: круглий стіл, науково-практична конференція, семінари-практикуми, аукціони відкритих заходів. За 2013/2016 р.р. методичний кабінет поповнився новими матеріалами: розробками уроків,  матеріалами, підготовленими для участі у виставці – ярмарку, доповідями на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань тощо.
      У навчальному закладі функціонує школа професійної майстерності (кер. Губар Т.В.). Результатом її діяльності став хіт-парад відкритих уроків та виховних заходів «Перлини досвіду».
    Слід зазначити, що переважна більшість уроків, відповідали вимогам сучасного уроку та були проведені на високому науково-методичному рівні. На своїх уроках учителі використовували інноваційні педтехнології: методику розвитку критичного мислення, інформаційні комп’ютерні технології та інтерактивні методи навчання. 
З метою  створення умов для забезпечення якісної освіти, сприяння розвитку творчості педагогічних працівників, була проведена шкільна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій. 
Особлива увага під час організації методичної роботи приділяється роботі з молодими вчителями. Для цього використовуються такі форми роботи:
v    парне співробітництво (досвідчений учитель – молодий учитель);
v    стажування і звіт на засіданні методичного обєднання.
Крім того проводяться індивідуальні консультації за фахом, які проводять директор школи, заступники, голови МО, наставники.
З метою підвищення загальнопедагогічного і методичного рівня молодих фахівців продовжує свою  роботу «Школа молодого вчителя». Складено індивідуальні плани роботи молодих вчителів,закріплено наставників, організовано відвідування молодими фахівцями уроків учителів школи.
Забезпечується постійна методична допомога вчителям, які працюють у 5-х класах у зв’язку з упровадженням нового Державного стандарту та адаптацією учнів до навчання у середній школі.
        Вирішальною ланкою системи методичної роботи в нашій школі є самоосвітня праця педагогів. Кожен учитель школи вільно обирає матеріал, прийоми і засоби роботи над собою. Адміністрація школи створює максимально сприятливі умови для самоосвітньої роботи вчителів
   З метою ознайомлення з науково-методичними досягненнями, поширенням перспективного педагогічного досвіду та впровадженням в практику роботи удосконалених існуючих та нових технологій навчання в школі систематично проводиться конкурс „Вчитель року ”.
Відомості про вчителів, які приймали участь у конкурсі
«Вчитель року»
Етапи конкурсу
Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
шкільний етап
14
12
16
20
міський етап
2
2
1
1
обласний етап

1
1

ІV (заключний) тур

1
1

Кульчицька Т.В. стала переможцем міського, обласного туру  та Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» у номінації «Правознавство»
Ільчук Л. М. здобула перемогу в міському, обласному етапах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016» у номінації «Математика» та стала фіналістом третього (заключного) туру даного конкурсу. Увійшла у 10 кращих вчителів математики України.

Відомості про вчителів, які приймали участь у міському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій»

Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Кількість учасників
2
3
2
Кількість переможців
2
2
1

У 2013-2014 н.р. учитель української мови та літератури Козак О.Б та учитель математики Ільчук Л.М. стали номінантами міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій» на якому представили свої інноваційні ідеї, які направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу (ІІ, ІІІ місце).
У 2014-2015 н.р. заступники директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. та Губар Т.В.  стали  переможцями міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій» на якому представили свої інноваційні ідеї, які направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу (ІІ місце).
У 2015-2016 н.р. робота вчителя англійської мови Ягнюк Т. П. «Доцільність використання навчальних мультфільмів та Інтернет ресурсів на уроках англійської мови у початковій школі» здобула ІІІ місце у даному конкурсі.
Відомості про вчителів, які приймали участь у Всеукраїнському конкурсі методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість»
Етапи конкурсу
Навчальний рік
2013-2014

2016-2017
міський етап
1
1
обласний етап

1
ІІІ (заключний) тур

1
У 2016-2017 н.р. робота заступника директора з виховної роботи Кравчук Т.П. у номінації «Організатор позакласної роботи загальноосвітнього навчального закладу» здобула ІІІ місце на заключному етапі даного конкурсу.
Система роботи з молодими спеціалістами
Згідно річного плану роботи школи та наказу школи «Про організацію методичної роботи на 2015-2016 н.р.», протягом 2015-2016 навчального року адміністрацією школи належним чином була організована робота з молодими вчителями через наставництво, стажування, а також на рівні  предметних комісій.
Робота «Школи молодого вчителя» в 2015-2016 н.р. була направлена на адаптацію молодих спеціалістів у викладацькому  та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації  й здійснення навчально-виховної діяльності викладача.
Робота школи розпочинається зі створення наказу  про закріплення за молодими працівниками досвідчених педагогів. В нашій ШМВ навчається 5 молодих  спеціалістів.
На початку навчального року був складений план роботи школи молодого вчителя на навчальний рік. Згідно плану проводились  семінарські, практичні, аналітичні засідання, діагностування та анкетування вчителів-початківців.
У бесіді і шляхом анкетування з молодими вчителями було з’ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Ознайомили початківців з обладнанням методкабінету, матеріалами шкільної бібліотеки, разом із класними керівниками дали стислу характеристику класів, у яких їм доведеться працювати.
Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:
-  набуття практичних навичок;
-  уміння застосовувати  теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;
-  набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
-  засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового педагогічного досвіду;
-  використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій.
Координує роботу з молодими спеціалістами заступники директора з навчально-виховної роботи Губар Т.В..    У роботі з молодими спеціалістами протягом поточного навчального року використовувалися колективно-групові та індивідуальні форми методичної роботи. Вчителі - наставники згідно з індивідуальним  планом  роботи  з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, факультативних занять, ознайомлення з науково – методичною літературою, плануванням роботи класного керівника, методикою проведення батьківських зборів, надавали індивідуальні консультації.
На етапі становлення молодого вчителя як спеціаліста вдоскона­люються знання з психології, педагогіки, методики викладання шкіль­ного предмета й проведення виховної роботи; вивчаються принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного проце­су в школі; методично правильно розробляються поурочні плани, позакласна робота планується відповідно до плану виховної роботи школи. У навчальній роботі молоді вчителі керувались вказівками, викорис­товували різноманітні методи, форми, прийоми, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів.
Досить актуальним у навчанні молодих учителів залишається відві­дування відкритих  уроків, а також підготовка до них. Робота з молодим учителем є систематичною та цілеспрямованою. Однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання молодого вчи­теля є систематична самоосвіта.
  
     Адміністрацією школи та вчителями - наставниками молодим педагогам було проведено бесіди на такі теми, як: «Вивчення індивідуального стилю педагогічної діяльності», «Психологічний мікроклімат на уроці». За результатами діагностувань молодим спеціалістам були надані індивідуальні консультації, поради такі, як:  «Пам'ятка молодому вчителеві», «Як організувати урок, підтримати дисципліну та працездатність учнів», «Вимоги до сучасного уроку».
Окрім цього, були виявлені проблеми молодих спеціалістів:  нераціональність розподілу часу на уроці, обмеження самостійності роботи учнів, раціональність використання наочності на уроках, дисципліна на уроці. Після вивчення даних проблем  молодим фахівцям були надані поради та практична допомога адміністрацією школи, вчителями - наставниками та практичним психологом школи.
        На підсумковому засіданні «Школи молодого вчителя» було зроблено аналіз професійної діяльності молодих  вчителів, заслухано звіт про виконання індивідуального плану стажування. Молоді спеціалісти отримали поради,  рекомендації з питань навчально-виховного процесу.
Аналіз результативності виховної діяльності вчителя-початківця, молодого вчителя свідчить про необхідність пошуку шляхів її вдосконалення. Робота з молодим учителем є систематичною та цілеспрямованою. Однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання молодого вчи­теля є систематична самоосвіта.
Необхідною умовою плідної роботи молодих спеціалістів є відповід­на організація умов для фахового вдосконалення. Ідеться:
про створення оптимальних умов для самоосвітньої роботи;
організацію  роботи методичних об’єднань  для вчителів із питань при­йомів і засобів організації самоосвітньої роботи;
визначення конкретних вимог до вчителів стосовно самоосвіти;
забезпечення внутрішньошкільного контролю за цією ділянкою методичної роботи.
У травні   місяці  адміністрацією школи  перевірялось , як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, вис­ловлених у ході здійснення контролю та педагогічного наставництва.
Молоді спеціалісти  відвідували  не лише уроки наставників , а й уроки досвідчених учителів. У цьому велику допомогу йому надавала  адмініст­рація школи.
     Відвідуючи заняття досвідчених учителів молоді педагоги знайомилися з інноваційними технологіями сучасного уроку, зі структурою і методикою сучасного уроку.
      Було запропоновано  колективні та індивідуальні форми роботи:
-  робота в методичній предметній комісії,
-  участь в семінарі-практикумі.
     Крім того консультації психолога школи Чеклюк Л.І. допомагали молодим вчителям поглиблювати свої професійні знання з основ психології. Чеалюк Л.І. проводила бесіди на заняттях психолого-педагогічного семінару на теми: «Педагогічний такт – запорука професійного спілкування», «Шляхи і способи виходу з конфліктних ситуацій», «Шкільні неврози – порушення відносин «учитель-учень». Крім того психолог  та адміністрація школи підготували і провели теоретичне заняття «Школи молодого вчителя» на тему:  «Психологічні аспекти наступності початкової та старшої школи».
     При плануванні внутрішкільного контролю важливе місце в роботі з молодими вчителями мав місце попереджувальний та оглядовий контроль, який давав можливість виявити професійний рівень роботи вчителя та визначити помилки з метою їх усунення та корекції.

Організація інноваційної діяльності
У школі створена система роботи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Впроваджуються   технології: особистісно-орієнтованого навчання, розвивального навчання, проектні технології, інформаційно-комунікаційні. Перед впровадженням цих технологій проводяться  психолого-педагогічні семінари, тренінги з вчителями, відбувається обмін досвідом під час взаємовідвідування уроків. Узагальнюється матеріал, надаються методичні рекомендації на загальношкільних методичних нарадах та семінарах.
      Інструментом  створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме:
·        пошук нових моделей;
·        впровадження інновації в навчально-виховний процес;
·        виявлення нових творчих можливостей вчителів;
·        створення дітям ситуації життєвого успіху в сфері навчання;
·        співробітництво учителя і учня.
  
Інноваційна діяльність вчителів ТСШ№7

Назва освітньої інновації
Зміст інновації
Стадія реалізації
Вчитель, який упроваджує інновацію
Підвищення якості освіти через підвищення рівня професійної компетентності педагога та впровадження інноваційних педтехнологій.
Умовою підвищення якості освіти   є підвищення рівня професійної компетентності вчителя.
Впровадження
Педколектив  школи
Формування ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних педтехнологій
Завдання сучасної школи – формування  компетентнісної особистості,найбільш ефективними засобами досягнення цього є впровадження інноваційних педтехнологій
Впровадження
 Губар Т.В.
Кравчук Т.П.
Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках
Використання інформаційних технологій відкриває можливість надавати знання у різних формах: текстовій, графічній, звуковій, динамічній.
Впровадження
Педколектив школи
Використання методу проектів
Метод проектів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів у процесі співнавчання. Основні форми роботи - групові.
Впровадження
Кузь В.М.
Бенч О.В.
Використання методики розвитку критичного мислення
Розвиток творчої особистості означає перш за все інтелектуальний розвиток учня, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими людьми. Основна увага вчителя має бути спрямована не на результат засвоєння певних знань, а на творчий процес досягнення мети.
Впровадження

Кульчицька Т.В.

 Упровадження освітніх інновацій здебільшого  здійснюється на рівні навчального закладу та на міському рівні.
12  вчителів школи  мають власні методичні розробки.
Школа є одним з опорних навчальних закладів з реалізації експериментальних програм та проектів, перспективних напрямків освітньої діяльності:
·        стимулювальний моніторинг управлінсько-педагогічної діяльності
·        «Інтелект України»
Участь учителів ТСШ №7 в загальноміських формах методичної роботи
Форма методичної роботи
Категорія вчителів
Керівники
1.
Школа молодого вчителя англійської мови «Основні напрямки формування професійної компетентності молодого вчителя»
Молоді вчителі англійської мови
керівник – Горін Г.Т.
2.
Школа педагогів нової формації

Заступники директорів з методичної роботи
керівник – Губар Т.В.
3.
Креативна мобільна група учителів вищої категорії «Креативні підходи до формування міжпредметних компетентностей у процесі вивчення біології та хімії»
Вчителі біології та хімії
керівник ‒ Бенч О.В
4.
МК учителів освітнього округу „Дружба”
Вчителі історії та правознавства
керівник – Чорна Г.І.

Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці. Школа постійно відкрита для громадськості міста.


№ з/п
Навчальний рік
Назва заходу
Категорія працівників
Відповід.
1.
2014-2015
Круглий стіл  на тему «Феномен дитячої обдарованості, способи її виявлення, підтримки та розвитку»
Вчителі початкових класів
Заступник директора Боднарчук Г.В.
2.
2014-2015
«Педагогіка толерантності. Міжкультурна освіта в школі».

Класні керівники
Заступник директора з виховної роботи  Кравчук Т.П.
3.
2015-2016
Міський семінар-практикум: «Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іншомовного спілкування»
Вчителі французької мови
Вчитель французької мови Гогусь О.В.
4.
2015-2016
Міський семінар-практикум для молодих вчителів іноземної мови міста на тему: «Шляхи вдосконалення уроку іноземної мови»
Вчителі англійської мови
Вчитель англійської мови Горін Г.Т.
5.
2015-2016
Міський семінар-практикум для молодих вчителів біології та хімії
Вчителі біології та хімії
Вчитель біології Бенч О.В., вчитель хімії  Переяславська С.С.
6.
2015-2016
Всеукраїнський  семінар Школа педагогічної майстерності «Педагогічний стартап».
Вчителі історії та правознавства
Адміністрація школи, вчитель історії та правознавства Кульчицька Т.В.
7.
2015-2016
Семінар для заступників директорів з виховної роботи: “Роль заступника директора з виховної роботи у формуванні позитивного іміджу закладу ”.

Заступники директорів з виховної роботи
Заступник директора з виховної роботи  Кравчук Т.П.
8.
2016-2017
Майстер-клас для фіналістів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» у номінації «Математика»
Учителі математики
Ільчук Л.М.
9.
2016-2017
Майстер-клас для фіналістів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» у номінації «Правознавство»
Учителі правознавства
Кульчицька Т.В.
10.
2016-2017
Медіаклуб  «ІКТ – компетентність заступника директора з ВР»
Заступники директорів з ВР
Кравчук Т.В.
11.
2016-2017
Обласний  семінар для вчителів-методистів початкових класів «Компетентісний  підхід до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти – передумова реалізації виховних, розвивальних можливостей початкової школи».
вчителі-методисти початкової ланки
Боднарчук Г.В.

Як наслідок інноваційну діяльність навчального закладу було відзначено  на VІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» у м. Києві.
У  VІІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» у м. Києві  було представлено 2 роботи педагогів навчального закладу:
·        «Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства» ( Губар Т.В., Кравчук Т.П., Боднарчук Г.В., Бенч О.В.)
·        «Співпраця із закордонними навчальними закладами як можливість професійного вдосконалення вчителів та мовної практики учнів»
 У номінації «Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки » робота вчителя іноземної мови Глухої Світлани Михайлівни «Співпраця із закордонними навчальними закладами як можливість професійного вдосконалення вчителів та мовної практики учнів» отримала диплом та срібну медаль.Немає коментарів:

Дописати коментар