Консультпункт

Вимоги до шкільного кабінету та необхідна документація

До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:


·         1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо-та відеоматеріали. Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки.

·         2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.

·         3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методич­них матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стела­жі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розта­шувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.

·         4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.

·         5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.

·         6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.

·         7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

·         8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.

·         9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.

·         10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов’язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.

·         11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільнихумінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).

·         12. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.

·         13. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.

Необхідною документацією шкільного кабінету є:

·         1. Паспорт кабінету.

·         2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті.

·         3. Положення про навчальний кабінет.

·         4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.

·         5. Основна навчально-методична документація.

·         6. Матеріали позакласної роботи.

·         7. Розклад зайнятості кабінету.


Наказ МОН №601 від 20.07.2004р. "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладі

       ✅  Шаблон-паспорт кабінету

       ✅   Шаблон-паспорт майстерні

       ✅   Перелік необхідної документації у спортивному залі 

      ✅  Атестаційний лист кабінету 

   Увага!

Моніторинг кабінетів.

Дата

№ кабінету

Зав. кабінетом

Година

11.12.2020

21

Бенч О.В.

10.10-10.30

11.12.2020

23

Кузь В.М.

10.10-10.30

11.12.2020

24

Козак О.Б.

10.10-10.30

11.12.2020

25

Глуха С.С.

11.15-11.35

11.12.2020

26

Ільчук Л.М.

11.15-11.35

11.12.2020

28

Марціяш О.І.

11.15-11.35

11.12.2020

29

Кіт Т.Т.

14.10-14.25

11.12.2020

30

Переяславська С.С.

14.10-14.25

 

Дата

№ кабінету

Зав. кабінетом

Година

14.12.2020

5

Горін Г.Т.

10.10-10.30

14.12.2020

6

Луканюк М.С.

10.10-10.30

14.12.2020

7

Пошпур М.М.

11.15-11.35

14.12.2020

9

Чорна Г.І.

11.15-11.35

 

Дата

№ кабінету

Зав. кабінетом

Година

15.12.2020

20

Остап`юк С.І.

10.10-10.30

15.12.2020

майстерня

Бомок А.Я., Іващук В.В.

11.15-11.35

15.12.2020

спортзал

Вінніков В.В.

14.10-14.25

 

Члени комісії:

Костюк Г.М.

Боднарчук Г.В.

Губар Т.В.

Кравчук Т.П.

Козак О.Б.

Горін Г.Т.

Ільчук Л.М.

Кульчицька Т.В.                     
  


Методичні рекомендації щодо підготовки вчителя до участі в  конкурсі "Вчитель року"

ПЕРЕЛІК    МАТЕРІАЛІВ

-                 лист-представлення;
-                 висновок відповідного навчального закладу
-                 особиста заяву учасника;
-                 портфоліо учасника;
-                 узагальнення власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, в якому мають бути розкриті специфіка педагогічних технологій вчителя, сучасні та авторські форми й методи розв’язання проблеми; список використаної літератури;
-                 презентація власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt;
-                 розробки уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкривають специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті);
-                 розробка позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);
-                 фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14 та 2-3 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);
-                 перелік матеріалів, наданих на Конкурс, із зазначенням сторінок;
-                 інформаційна картка учасника.
Лист-представлення
& Лист-представлення учасника
1. Подається на бланку відділу освіти за підписом начальника відділу.
2. Обсяг листа до однієї друкованої сторінки.

Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу

&  Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя в навчальному закладі .
1. Подається на бланку навчального закладу за підписом  директора школи.
2. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області.
3. Обсяг висновку до двох друкованих сторінок.


Заява вчителя про участь у конкурсі
Вчитель особисто пише заяву на ім’я Голови оргкомітету І туру всеукраїнського Конкурсу «Вчитель року», в якій обов’язково  вказує: "З умовами організації і проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюсь ". Заява має бути написана власноруч.

Портфоліо учасника Конкурсу
Портфоліо – це комплект матеріалів, які демонструють вміння вчителя вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію та тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму вчителя.

Пропонуємо орієнтовні розділи портфоліо:
(кожен учасник залишає за собою право
оформлення портфоліо за своїм бажанням!)
Розділ 1. «Мої досягнення»
1.1. «Офіційні документи» (копії сертифікатів, офіційно визнаних міжнародних, регіональних, міських конкурсів, фестивалів, інших заходів, сертифікатів про проходження практик, стажувань, тестування, участь у проектах і програмах, журнальні, газетні та фото документи та копії інших документів, що свідчать про успіхи конкурсанта).
1.2. «Життєвий досвід» (автобіографія).
1.3.  «Навчання у вузі» (назва вузу, улюблені предмети, викладачі).
1.4. «Наукова діяльність» (список наукових праць, монографій, підручників і навчальних посібників, відгуки на ваші роботи).
1.5. «Курси за вибором і творчі роботи» (список додаткових курсів, оцінки, сертифікати, коментарі, набуті компетенції, список своїх творчих робіт, відгуки на них, у тому числі в ЗМІ тощо). Цей розділ дозволяє прослідкувати про процес індивідуального становлення педагога.
Розділ 2. «Я у світі людей»
2.1. «Участь у суспільному житті» (характер Вашої громадської активності, займані посади, проекти і програми, у яких брали участь, їх результативність).
2.2. «Хобі, інтереси» (сфера Ваших вільних інтересів, занять, хобі, їх приклади, ілюстрації, значення в житті взагалі і в професійному, зокрема).
Розділ 3. «Погляд на себе і в майбутнє»
3.1. «Мої цінності й ідеали» (те, що Ви цінуєте, що вважаєте важливим, прагнете, поважаєте).
3.2. «Мої життєві плани» (Ваше уявлення про власну місію, життєва і професійна мета, стратегії, плани, способи та час їх досягнення тощо)
3.3. «Мій девіз» (Ваш девіз, кредо на новому етапі життя).
Розділ 4. Результати педагогічної діяльності
Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за період роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
Розділ 5. Науково-методична діяльність
У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:
•  обґрунтування вибору навчальних і виховних педагогічних технологій;
•  використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;
• робота в методичному об'єднанні загальноосвітнього навчального закладу;
• участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;
• участь у методичних і предметних тижнях, семінарах, конференціях;
• проведення власних наукових досліджень;
• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;інші документи.
Розділ 6. Позаурочна діяльність з предмету
Розділ містить матеріали:
• список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями з предмета;
• список переможців олімпіад, Конкурсів, інтелектуальних змагань та ін;
• сценарії позакласних заходів, фотографії проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);
• програми роботи гуртків та факультативів;
• інші інформаційно-аналітичні матеріали.
Розділ 7. Навчально-матеріальна база
У цьому розділі розміщується виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):
• список словників та іншої довідникової літератури з предмету;
• список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін);
• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр та ін);
• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);
• аудіо - та відеопосібники;
• наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів тощо;
• інші матеріали за бажанням вчителя.
Основна мета портфоліо - оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого і професійного становлення вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути різноманітною.
Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними, залежно від індивідуальних особливостей вчителя. Важливо, щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення більш високих результатів.

Узагальнення власного педагогічного досвіду
На даному етапі Конкурсант повинен продемонструвати креативність свого професійного мислення, вміння виділяти педагогічні проблеми, розчленовувати їх на завдання, знаходити в процесі дослідницької або практично-експериментальної діяльності способи їх вирішення, оформити все це у вигляді авторських програм, концепцій, систем, методик, технологій, передового педагогічного досвіду, що несуть в собі оригінальні стратегію і тактику.
Авторська робота повинна бути представлена на електронних носіях та в друкованому вигляді (до 12 сторінок).
Мета - показати науково-методичну підготовку учасників Конкурсу, вміння узагальнювати власний досвід.
Етапи роботи вчителя над узагальненням досвіду
Вибір теми.
Ознайомлення з літературою за обраною темою.
Планування роботи з обраної теми.
Збір та обробка матеріалу. Систематизація накопичених фактів з власного досвіду роботи.
Аналіз та обробка матеріалу.
Відповідне літературне оформлення.
Структура представлення досвіду роботи (орієнтовно - 12 сторінок)
Проблемно-орієнтований аналіз діяльності (до 2 сторінок).
Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості     
                (2 сторінки).
Визначення провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин      
            (1 сторінка).
Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів          
          (до 5 сторінок).
Результативність представленого досвіду (1 сторінка).
Бібліографія (1 сторінка).

Рекомендації щодо оформлення та змісту матеріалів
передового педагогічного досвіду:
Обкладинка (титульний аркуш):
• Назва установи, що представляє матеріал.
• Заголовок, назва наданого матеріалу.
• П.І.Б., посада того, хто представляє матеріал.
• Рік подання матеріалу.
Інформаційний лист:
• Відомості про автора досвіду, адреса, контактний телефон; П.І.Б., рік народження, освіта, кваліфікаційна категорія і рік присвоєння;
• Відомості про те, якими матеріалами представлений досвід, їх точне місцезнаходження;
• Інформація про послідовників досвіду, їх відгуки і зауваження, конкретні адреси розповсюдження передового досвіду (П.І.Б., посада, назва навчального закладу).
Рецензія
Відгуки та зауваження експерта на представлену роботу (вказати П.І.Б., посаду експерта).
Анотація
Це скорочений виклад змісту матеріалу про досвід у наступній послідовності : уявлення автора-упорядника, основний зміст матеріалу про досвід, читацьке призначення матеріалу.
Зміст
Дає розгорнутий перелік усіх рубрик (розділів, глав, параграфів) відповідно тексту із зазначенням сторінок. У цілому вона повинна відображати основні аспекти розглянутої в роботі проблеми.
Вступ
Актуальність розглянутого досвіду, тема, предмет матеріалу, сформульовані в заголовку, вказується науково-практична значимість, проблематичність розглянутого досвіду з тим, щоб у читача створилася певна установка на сприйняття його змісту і виник цілеспрямований інтерес. Доцільно окреслити коло питань, які будуть розглядатися у досвіді. Необхідно відзначити індивідуальний внесок кожного автора. Вступ не повинен повторювати анотацію.
Основна аналітична частина
Дається виклад розглянутого досвіду, висвітлюються існуючі підходи та шляхи вирішення. Основну частину можна почати з опису досягнутих результатів у досвіді педагога. Важливо виявити та обґрунтувати ті конкретні суперечності, які зумовили творчий пошук. При описанні дослідів в особистих і загальних висновках повинно проявитися авторське ставлення до нього.
Висновки та рекомендації
Містять відомості про фактичний стан проаналізованої проблеми.
Тут простежуються причинно-наслідкові зв'язки між використовуваними педагогом засобами та отриманими результатами. У заключній частині може бути дано висновки і рекомендації, а також прогнози, що відображають перспективи розвитку даного досвіду, проблеми та шляхи їх вирішення.
Висновки є дуже важливим розділом роботи і можуть носити характер рекомендацій, спрямованих на ефективне вирішення розглянутих у досвіді проблем, або характер прогнозу, тобто випереджального досвіду, що розкриває можливості передового досвіду у визначенні на його основі подальшої розробки окремих наукових проблем, так і теорій практики навчально-виховного процесу в цілому.
Додаток
Складається при необхідності. Таблиці, приклади, матеріали довідникового характеру не повинні повторювати текст роботи, а служити її доповненням.
Примітка
При описі досвіду посилання на додатки обов'язково.
Перелік можливих матеріалів додатків до опису досвіду роботи:
• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.
• Опис досвіду роботи.
• Фотографії вчителя, кабінету, стендів.
• Тематичне планування.
• Поурочні плани.
• Система уроків, занять за темою досвіду.
• План самоосвітньої роботи.
• План роботи факультативів.
• План гурткової роботи.
• Комп'ютерне забезпечення занять.
• Сценарії вечорів, свят і т.д.
• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів та ін.
• Творчі роботи учнів.
• Дані про успішність учнів.
• Участь учнів у суспільному житті громади.
• Робота з вивчення своєї області, району, господарства (досягнення і перспективи розвитку).
• Дані про випускників та колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).
• Заохочення вчителя (нагороди, звання).
• Перевірка ефективності досвіду.
• Послідовники.
Презентація власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt
Усне подання (презентація) конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність використовуваних освітніх технологій, відповідність до сучасних вимог в освіті.
Презентація досвіду може бути подана у вигляді мультимедійної презентації.
Оформлення мультимедійних презентацій
Оформлення слайдів
Дотримання єдиного стилю оформлення (уникати стилів, які будуть відволікати від змісту презентації); допоміжна інформація не повинна переважати над основною інформацією (текст, малюнок).
Фон: виберіть для фону холодні тони.
Використання кольору: на одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, інший для заголовка, третій для тексту; для фону і тексту слайда потрібно вибрати контрастні кольори.
Анімаційні ефекти: використовувати можливості комп'ютерної анімації для подання інформації на слайді, але не зловживати різними анімаційними ефектами (вони не повинні відволікати увагу від змісту слайда).
Подання інформації
- Зміст інформації: використовувати короткі слова і пропозиції; мінімізувати кількість прийменників, прислівників, прикметників; заголовки мають привертати увагу аудиторії.
- Розташування інформації на сторінці: переважно горизонтальне розташування інформації; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрана; якщо на слайді є картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано, щоб на слайдах залишалися поля, не менше 1 см з кожної сторони; всі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому нижньому куті (розмір шрифту - не менше              20 пт).
- Шрифти для заголовків - не менше 24 пт; для інформації - не менше            18 пт; шрифти без зарубок легше читати з великої відстані; не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації; для виділення інформації слід використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення; максимальна кількість текстової інформації на одному слайді - 15 рядків тексту, набраних Arial 18 пт).
- Способи виділення інформації: рамки, заливки, межі; різні кольори шрифтів, штрихування; малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації найважливіших фактів.
- Обсяг інформації: не варто заповнювати один слайд дуже великим обсягом інформації: глядачі можуть запам'ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень; найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді; максимальна кількість графічної інформації на одному слайді - 2 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного).
- Види слайдів: для забезпечення різноманітності слід використовувати різні види слайдів з текстом, з таблицями, діаграмами, фотографіями, ілюстраціями, схемами.
- Ілюстрації: при використанні фотографій обробляйте їх в Adobe Photoshop, змінити розмір зображення, збережіть командою «Файл - Зберегти для web», формат файлів вибирайте png або jpeg, так щоб максимальний розмір файлів не перевищував 500 КВ.

 Матеріали з досвіду роботи вчителя
 (розробки уроків, позакласних заходів)
Подаються розробки чотирьох – п’яти уроків різних типів та одного позакласного заходу з повним дидактичним забезпеченням, котрі можуть бути ілюстрацією вирішення проблеми, над якою працює вчитель.
Матеріали надаються в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в програмі Microsoft World.
Фотографії
1. Кольоровий портрет (розміром 9х4).
2. Дві-три жанрові кольорові фотографії (сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.

Немає коментарів:

Дописати коментар